do góry

Pracownia Radiologii Zabiegowej Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii w Nowym Sączu

Kategoria akredytacji:
Klasa B
Adres:
ul. Młyńska 5
33-300 Nowy Sącz
Tel:
18 440 74 91
Fax:
18 443 51 34
E-mail:
www:
http://intercard.net.pl/
Kierownik pracowni:
Dr Jacek Dragan
Telefon
zawałowy
 668 417 488

Diagnostyka:

  • Badanie elektrofizjologiczne serca (EPS)
  • FFR
  • IVUS
  • Koronarografia

Interwencje:

  • Ablacja arytmii nadkomorowych
  • Angioplastyka tętnic wieńcowych
  • Implantacja defibrylatorów / kardiowerterów
  • Implantacja rozruszników serca
  • Przezskórne wspomaganie krążenia IABP