do góry

Choroba wieńcowa

 

Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC)

Rok Publikacja PL EN
2015 Wytyczne ESC dotyczące postępowania w ostrych zespołach wieńcowych bez przetrwałego uniesienia odcinka ST Wersja polska Wersja angielska
2014 Wytyczne ESC/EACTS dotyczące rewaskularyzacji mięśnia sercowego Wersja polska Wersja angielska
2013 Wytyczne ESC dotyczące postępowania w stabilnej chorobie wieńcowej Wersja polska Wersja angielska
2012 Wytyczne ESC dotyczące postępowania w ostrym zawale serca z przetrwałym uniesieniem odcinka ST Wersja polska Wersja angielska
2012 Trzecia uniwersalna definicja zawału serca Wersja polska Wersja angielska

 

Rekomendacje/stanowiska ekspertów EAPCI oraz grup roboczych ESC

Rok Publikacja
2017 Metody ilościowej angiografii w ocenie zmian w bifurkacjach wieńcowych (2017) – stanowisko ekspertów European Bifurcation Club
2016 Zastosowanie komórek macierzystych w ostrym zawale serca oraz niewydolności serca
2016 Leczenie przeciwpłytkowe/przeciwkrzepliwe po epizodzie krwawienia u pacjenta z chorobą wieńcową i/lub migotaniem przedsionków
2016 Zawał serca u osoby bez istotnych zwężeń w tętnicach wieńcowych – MINOCA
2016 11 Konsensus EBC dotyczący leczenia zwężeń zlokalizowanych w bifurkacjach wieńcowych
2015 Aterektomia rotacyjna
2014 Stenty wieńcowe
2014 Komorowe zaburzenia rytmu serca w ostrych zespołach wieńcowych
2014 Diagnostyka inwazyjna u osób po pozaszpitalnym NZK
2014 Promieniowanie w obrazowaniu sercowo-naczyniowym
2013 Dostęp promieniowy
2012 Rekanalizacja CTO – stanowisko EuroCTO Club