do góry
Strona główna Konferencje Lista konferencji

Jesienne Spotkania Kardiologów, Poznań

20-21 października2017

Już po raz dziesiąty spotkamy się w Poznaniu. Nasze Jesienne Spotkania Kardiologów z każdym rokiem poszerzają zakres poruszanych tematów. Jak zwykle omówimy szereg kontrowersyjnych zagadnień z zakresu farmakoterapii kardiologicznej oraz najnowszych doniesień w zakresie kardiologii inwazyjnej.

Już po raz dziesiąty spotykamy się w Poznaniu w ramach organizowanych przez prof. Stefana Grajka i Macieja Lesiaka oraz zespół I Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Jesiennych Spotkań Kardiologów. Konferencja ta na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń gromadząc coraz liczniejsze grono osób zainteresowanych terapią chorób układu sercowo-naczyniowego. Jest ona także jednym z nielicznych miejsc wymiany poglądów kardiologów inwazyjnych i “nieinwazyjnych”, kardiochirurgów, radiologów, chirurgów naczyniowych, angiologów ale także internistów i lekarzy rodzinnych, w którym wykładom, seminariom i dyskusjom towarzyszą transmisje “na żywo” zabiegów związanych głównie z terapią choroby niedokrwiennej oraz wad strukturalnych serca.

Wierzymy że wspólna wymiana poglądów pozwoli na lepszą współpracę a tym samym skuteczniejsze leczenia naszych chorych. Podobnie jak w poprzednich latach, w ramach konferencji będą się odbywały się także specjalistyczne warsztaty w zakresie elektrofizjologii, elektroterapii, niewydolności serca oraz nadciśnienia płucnego.

Kardiologów interwencyjnych szczególnie powinny zainteresować trzy tematy warsztatów. Dwudniowy kurs 4th Poznan Bifurcation Course wraz z transmisjami zabiegów na żywo poświęcony będzie nie tylko teoretycznemu, ale co jest naszą ambicją, bardzo praktycznemu podejściu do leczeniu przewężeń na rozwidleniach tętnic wieńcowych (w tym roku także w obrębie pnia lewej tętnicy wieńcowej). Kursowi towarzyszyć będą również sobotnie 3 Poznańskie Warsztaty Optycznej Tomografii Koherentnej (OCT).

W trakcie 2 Poznańskich Warsztatów Interwencyjnego Leczenia Wad Strukturalnych Serca omówione zostaną metody terapii stosunkowo prostych w leczeniu zabiegowym wad serca jak przetrwały otwór owalny czy ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej, ale także bardziej skomplikowanych jak ubytek w przegrodzie międzykomorowej czy przecieki okołozastawkowe. Poruszymy także zagadnienia dotyczące zamykania uszka lewego przedsionka oraz implantacji protezy zastawki aortalnej a wykładom towarzyszyć będą transmisje zabiegów na żywo prezentujące w sposób praktyczny omawiane tematy.

Miło nam poinformować, iż Jesienne Spotkania Kardiologów są konferencją akredytowaną przez AISN a kardiolodzy inwazyjni za udział w niej otrzymają 10 punktów edukacyjnych.

Szczegółowy program konferencji  

Gorąco wszystkich zapraszamy do Poznania.

Dyrektorzy Warsztatów:

Prof. Stefan Grajek, Prof. Maciej Lesiak

 

 

Szczegóły konferencji: Jesienne Spotkania Kardiologów, Poznań
Czas: 2017-10-20 08:00:00 2017-10-21 15:00:00
Miejsce: Poznań
Organizator: UM w Poznaniu