do góry
Strona główna Aktualności

Aktualności

Stypendium wyjazdowe na staż zagraniczny w kardiologii inwazyjnej

01 10.2017r.

 

 

 

 

 

 

Szanowni Członkowie Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK,
Drogie Koleżanki i Koledzy,

Z przyjemnością informujemy, że AISN wprowadza nowy typ grantu, o który można ubiegać się w drodze konkursu. Do corocznego grantu naukowego i grantów wyjazdowych na najważniejsze konferencje dołączyliśmy ofertę grantu-stypendium wyjazdowego na staż zagraniczny z zakresu interwencyjnego leczenia choroby wieńcowej i/lub chorób strukturalnych serca.

AISN zamierza dofinansować kwotą 10 tys. euro wyjazd na co najmniej 6-miesięczny staż w wybranym przez kandydata referencyjnym ośrodku zagranicznym. Celem pobytu stażowego może być nabycie umiejętności praktycznych lub prowadzenie prac badawczo-rozwojowych. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, które nie ukończyły 40 roku życia i posiadają tytuł doktora nauk medycznych.

Szczegółowe informacje (regulamin grantu, wniosek do pobrania i sposób jego złożenia) można uzyskać na stronie internetowej AISN  pod adresem: http://www.aisn.pl/nauka_i_edukacja/stypendium_zagraniczne

 

Ważne! Okres składania wniosków na obecny rok mija w dniu 31.10.2017.

 

Serdecznie zapraszamy młodych adeptów kardiologii interwencyjnej do składania wniosków!

Z wyrazami szacunku,

Prof. Wojciech Wojakowski
Przewodniczący AISN

Prof. Jacek Legutko
Ustępujący Przewodniczący AISN

Doc. Zenon Huczek
Komisja Grantów AISN