do góry
Strona główna Aktualności

Aktualności

Nagroda Naukowa ASIN PTK

11 04.2018r.

Regulamin Nagrody Naukowej AISN PTK

 

 1. Asocjacja Interwencji Sercowo-Naczyniowych (AISN) PTK ustanawia Nagrodę Naukową, która jest formą indywidualnego wyróżnienia autora najlepszej, opublikowanej pracy oryginalnej w danym roku, w zakresie kardiologii interwencyjnej.
 2. Nagroda przyznawana jest pierwszemu autorowi pracy, która została opublikowana drukiem w czasopiśmie z najwyższym współczynniku oddziaływania (IF, impact factor) w roku poprzedzającym przyznanie nagrody. W przypadku stwierdzenia równorzędnej punktacji dwóch lub więcej prac nagroda zostanie podzielona równo pomiędzy autorów tych publikacji. Ponadto, w przypadku, gdy w pracy występuje dwóch równorzędnych pierwszych autorów nagroda zostanie podzielona równo pomiędzy nich.
 3. Publikacja za którą przyznawana jest nagroda musi być wykonana w polskich ośrodkach lub w przypadku prac wieloośrodkowych międzynarodowych, ośrodek polski musi być ośrodkiem wiodącym.
 4. Oficjalne wręczenie nagrody będzie się odbywać w trakcie trwania Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
 5. Wysokość nagrody będzie ustalana corocznie przez Zarząd AISN.
 6. O przyznanie nagrody może ubiegać się każdy członek AISN PTK, w wieku do 40 roku życia w dniu składania wniosku (licząc od daty urodzin).
 7. Kandydatury do nagrody mogą zgłaszać:
 8. a) autorzy prac pretendujących do nagrody
 9. b) kierownicy jednostek, w których są zatrudnieni, bądź prowadzą badaniana ukowe kandydaci do nagrody
 10. c) towarzystwa naukowe i/lub ich sekcje
 11. Prace należy zgłaszać do Zarządu AISN do 30 kwietnia każdego roku drogą mailową () załączając pdf publikacji wraz z informacją o IF pisma w okresie, w którym praca została opublikowana.
 12. Wyniki konkursu będą ogłaszane na stronie internetowej AISN i zbiorczo drogą mailową do wszystkich członków AISN przed kongresem PTK.

 

 

kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
docx Wniosek o nagrodę naukowa AISN.docx 18-04-11 15:40 78.1KB pobierz plik: Wniosek o nagrodę naukowa AISN.docx