do góry
Strona główna Aktualności

Aktualności

Modyfikacja warunków realizacji programu KOS

06 05.2018r.

Właśnie opublikowano projekt zarządzenia Prezesa NFZ z dn. 25.04.2018 w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia kompleksowe.  Zarządzenie Prezesa NFZ wchodzi w życie za 30 dni.

 

Modyfikacja warunków realizacji programu KOS Zawał jest wynikiem dialogu naszego środowiska z  NFZ oraz Ministrem Zdrowia.  Uwzględniono w niej najważniejsze postulaty które pozwolą na sprawniejszą realizację tego ważnego programu:

 

  • współczynnik korygujący o wartości 1,1 dla świadczeń kardiologicznych dla podmiotów będących instytutami, równoważny ze współczynnikiem w przypadku realizacji umowy o udzielanie świadczeń szpitalnych w zakresie kardiologia,

 

  • współczynnik o wartości 1,1 dla świadczeń w ramach posiadanego w strukturze organizacyjnej oddziału dziennej rehabilitacji kardiologicznej, przy rozliczaniu świadczeń z zakresu rehabilitacji dziennej

 

  • umożliwienie rozliczania współczynnika korygującego w chwili wystawienia zaświadczenia o braku przeciwwskazań kardiologicznych do podjęcia pracy

 

  • umożliwienie do realizacji w ramach KOS-zawał wszystkich JGP dotyczących elektroterapii poprzez dodanie grup: E31 Wszczepienie/wymiana rozrusznika jednojamowego, E32 Wszczepienie/wymiana rozrusznika dwujamowego i E33 Wszczepienie/wymiana układu z funkcją resynchronizującą serca (CRT).

 

  • jednoznaczne przepisy dotyczące przedterminowego zakończenia KOS-zawał lub przeniesienia pacjenta do innego ośrodka posiadającego umowę na realizację tych świadczeń,

 

 

Zmiany te są wspólnym sukcesem środowiska kardiologicznego, NFZ oraz Ministerstwa Zdrowia. Dziękujemy prof. Krystianowi Wicie (Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach), prof. Dariuszowi Dudkowi (Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie) oraz prof. Adamowi Witkowskiemu (Instytut Kardiologii w Warszawie) za prowadzenie w imieniu całego środowiska owocnego dialogu z Prezesem i zespołem NFZ oraz Ministrem Zdrowia.

 

Dziękujemy także wszystkim ośrodkom, które dostarczyły danych oraz cenne merytoryczne uwagi. Dane krajowe z ośrodków kardiologii stały się one podstawą do wdrożenia postulowanych zmian.

 

Głos środowiska ma znaczenie!

 

Z poważaniem

Zarząd AISN