do góry

Aktualności

2018 Micro-Fellowship w ramch grantów EAPCI

07 01.2018r.

 Obecny termin składania podań upłynął w dniu 09.01.2018

EAPCI uruchomiła finansowanie grantów w ramach Micro-Fellowship. Mają one na celu sfinansowanie  czterotygodniowego pobytu w wybranych ośrodku kardiologii intrwencyjnej w celu intesywnego szkolenia z zakresu:

 • Obrazowanie wewnątrznaczyniowe
 • FFR
 • Bifurkacje
 • Dostęp promieniowy
 • PCI w STEMI / NSTEACS
 • Rotablacja
 • Rewaskularyzacja CTO
 • Zabiegi z wykorzystanie rusztowań bioresorbowalnych
 • TAVI
 • Zabiegi na zastawce mitralnej (walwuloplasyka mitralna, MitraClip, Novel devices)
 • Zamknięcie uszka lewego przedsionka serca
 • Zamknięcie ASD i PFO

Szczegóły link