do góry
Strona główna Akredytacje Certyfikat operatorów pediatrycznych wykonujących zabiegi kardiologii inwazyjnej

Certyfikat operatorów pediatrycznych wykonujących zabiegi kardiologii inwazyjnej

Pediatria kardiologiczna

Za pediatryczną kardiologię inwazyjną uznaje się wiedzę i umiejętności praktyczne pozwalające na wykonywanie diagnostycznych cewnikowań serca i przezskórnych zabiegów terapeutycznych, tzw. zabiegów interwencyjnych u pacjentów z wadami wrodzonymi i chorobami serca w wieku od 0 do 18 roku życia. Stanowi także podstawę do wykonywania tych zabiegów  u dorosłych pacjentów z wrodzonymi i strukturalnymi wadami serca.

 1. Tytuł samodzielnego operatora w zakresie dziecięcej kardiologii inwazyjnej może otrzymać lekarz ze specjalizacją z kardiologii dziecięcej, pediatra-kardiolog lub kardiolog będący członkiem Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
 2. Podstawowe szkolenie prowadzone powinno być pod kontrolą kierownika szkolącej pracowni, która uzyskała co najmniej klasę B wg. standardów akredytacyjnych AISN PTK.
 3. W danym ośrodku na jednego szkolącego się powinien przypadać co najmniej jeden samodzielny operator kardiologii inwazyjnej.
 4. Czas szkolenia wynosi 18 miesięcy, w tym czasie lekarz musi wykonać osobiście  (pod nadzorem) co najmniej 75 (50/rok) podstawowych przezskórnych zabiegów terapeutycznych, tzw kardiologicznych zabiegów interwencyjnych u pacjentów w wieku od 0-18 lat, lub starszych pacjentów z wrodzonymi wadami serca.  Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia  wystawia kier
  ownik pracowni szkolącej.
 5. Wymagane jest podczas szkolenia zgromadzenie podczas szkolenia minimum 30 pkt za uczestnictwo w kongresach kardiologii inwazyjnej rekomendowanych przez  AISN PTK *
 6. Po spełnieniu powyższych warunków zainteresowany składa wniosek do Przewodniczącego AISN. Do wniosku muszą być dołączone zaświadczenia potwierdzające spełnienie wymogów (zaświadczenie o liczbie przeprowadzonych zabiegów, w formie „oświadczam wykonanie … zabiegów”, kopie certyfikatów uczestnictwa w  kongresach) oraz aktualne zaświadczenie o członkostwie PTK. Podania powinny wpływać na adres aktualnej siedziby AISN PTK. O certyfikat występuje kierownik pracowni hemodynamiki lub dwóch kardiologów z poparciem dla ubiegającego się.
 7. Certyfikat samodzielnego operatora jest sygnowany przez Przewodniczącego AISN oraz Prezesa PTK i jest ważny 3 lata.
 8. Dla przedłużenia certyfikatu na kolejne 3 lata konieczne jest wykonanie co najmniej 150 zabiegów terapeutycznych w ciągu 3 lat.
 9. Od dnia 1 stycznia 2013r. wykonanie zabiegów musi być potwierdzone w książce zabiegowej oraz w bazie danych AISN. Jeśli lekarz wykonał osobiście (pod nadzorem) zabiegi w ośrodkach zagranicznych powinien przedstawić zaświadczenie o liczbie i rodzaju wykonanych zabiegów podpisane przez kierownika  pracowni. 
 10. Jeśli operator wykonał w ciągu ostatnich 3 lat ponad  250 zabiegów interwencyjnych, dla uzyskania przedłużenia certyfikatu nie musi przedkładać zaświadczeń o liczbie przeprowadzanych zabiegów, a jedynie uzyskać co najmniej 20 punktów  rocznie.
 11. Dotychczasowe certyfikaty tracą ważność 30.06.2014r.
 12. Zgodnie z uchwałą zarządu AISN certyfikaty operatorów pediatrycznych są zwolnione z opłaty. 

*Punktacja za uczestnictwo w kongresach kardiologicznych

 1. Międzynarodowy kongres PTK – 20 pkt
 2. Ogólnopolska Konferencja Sekcji Kardiologii Dziecięcej PTK – 20
 3. Zjazd AEPC (Europejskiego Towarzystwa Kardiologii Dziecięcej) – 20
 4. Warsztaty interwencyjne PICS&AICS (zabiegi u dorosłych i dzieci z wrodzonymi wadami serca w USA) – 20 pkt
 5. Warsztaty Kardiologii Interwencyjnej we Frankfurcie  oraz Mediolanie (u dorosłych i dzieci z wrodzonymi wadami serca) 20 pkt
 6. Światowy Kongres Kardiologii Dziecięcej ( co 4 lata) 20 pkt
 7. Inne szkolenia krajowe, które uzyskają akredytację AISN

 

kategoria: Powiązane pliki [2]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
doc Wniosek o certyfikat operatora kardiologii dziecięcej AISN PTK 17-11-25 08:13 69KB pobierz plik: Wniosek o certyfikat operatora kardiologii dziecięcej AISN PTK
docx Wymogi AISN - pediatryczna kardiologia inwazyjna 16-04-20 09:38 1.59MB pobierz plik: Wymogi AISN - pediatryczna kardiologia inwazyjna