do góry
Strona główna Akredytacje Certyfikat operatora AISN PTK

Certyfikat samodzielnego operatora kardiologii inwazyjnej

 1. Tytuł samodzielnego operatora kardiologii inwazyjnej może otrzymać lekarz ze specjalizacją z kardiologii lub chorób wewnętrznych2) będący członkiem Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
 2. Podstawowe szkolenie prowadzone powinno być pod kontrolą kierownika szkolącej pracowni, która uzyskała co najmniej klasę B wg standardów akredytacyjnych AISN PTK.
 3. W danym ośrodku na jednego szkolącego się powinno przypadać co najmniej dwóch samodzielnych operatorów kardiologii inwazyjnej.
 4. Czas szkolenia wynosi łącznie co najmniej 12 miesięcy.
 5. Wymagane jest zgromadzenie w ciągu szkolenia minimum 50 pkt za uczestnictwo w kongresach kardiologii inwazyjnej oraz kongresach PTK i ESC rekomendowanych przez Asocjację Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK 1).
 6. Wymagane jest obligatoryjnie uczestnictwo w szkoleniach poświęconych wykorzystaniu inwazyjnych technik diagnostycznych (IVUS, FFR), organizowanych w ośrodkach referencyjnych (z akredytacją klasy C) (łącznie minimum 7 dni roboczych, może być w różnych ośrodkach). Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z podaniem liczby dni wystawia kierownik pracowni szkolącej.
 7. W trakcie szkolenia lekarz musi wykonać osobiście (pod nadzorem) co najmniej 200 angioplastyk wieńcowych – uzyskuje wtedy tytuł samodzielnego operatora kardiologii inwazyjnej na okres 3 lat i otrzymuje stosowny certyfikat.
 8. Dla przedłużenia certyfikatu na kolejne 3 lat konieczne jest wykonanie średnio minimum 75 zabiegów terapeutycznych na rok  (225 zabiegów terapeutycznych w ciągu trzech lat) oraz uzyskanie średnio 50 punktów rocznie za uczestnictwo w kongresach kardiologii inwazyjnej oraz kongresach PTK i ESC rekomendowanych przez Asocjację Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK 1).
 9. Jeżeli operator wykona samodzielnie ponad 500 wieńcowych zabiegów terapeutycznych do przedłużenia certyfikatu na kolejne 3 lata wymagane jest uzyskanie średnio 50 punktów rocznie za uczestnictwo w kongresach kardiologii inwazyjnej oraz kongresach PTK i ESC rekomendowanych przez Asocjację Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK 1).
 10. Od dnia 1 stycznia 2013 r. wykonanie zabiegów musi być potwierdzone w książce zabiegowej oraz w bazie danych AISN PTK. Jeżeli lekarz wykonywał osobiście (pod nadzorem) zabiegi w ośrodkach zagranicznych powinien przedstawić zaświadczenie podpisane przez kierownika danego ośrodka potwierdzające rodzaj i liczbę wykonanych procedur.   UWAGA: Przy składaniu wniosku o certyfikat należy przedłożyć wygenerowane ze swojego konta w ORPKI zestawienie listy wykonanych procedur podpisane przez Kierownika Pracowni.
 11. Wniosek o nadanie statusu samodzielnego operatora składa kierownik pracowni macierzystej lub dwóch samodzielnych operatorów kardiologii inwazyjnej posiadających Certyfikat samodzielnego operatora AISN PTK, w tym jeden pełniący funkcję kierownika pracowni akredytowanej przez PTK. Do wniosku musi być dołączone zaświadczenia stwierdzające spełnienie stosownych wymogów (w tym: zaświadczenie o liczbie wykonanych zabiegów, kopie certyfikatów uczestnictwa w kongresach kardiologii inwazyjnej oraz kongresach PTK i ESC rekomendowanych przez Asocjację Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK) oraz aktualne zaświadczenie o członkostwie w PTK i AISN PTK. Podania powinny wpływać na aktualny adres Biura Zarządu AISN PTK.
 12. Certyfikat samodzielnego operatora wg nowego wzoru jest sygnowany przez Prezesa PTK i Przewodniczącego AISN PTK.
 13. Opłata za wydanie certyfikatu wynosi 300 pln.
 14. Dotychczasowe certyfikaty i zaświadczenia tracą ważność z dniem 30.06.2013r.

1. Punktacja za uczestnictwo w kongresach kardiologii inwazyjnej oraz kongresach PTK i ESC rekomendowanych przez Asocjację Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK:

 1. Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) - 20 pkt
 2. Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego - 20 pkt
 3. Warsztaty Kardiologii Inwazyjnej w Warszawie (WCCI) - 30 pkt
 4. Warsztaty Kardiologii Inwazyjnej w Zabrzu - 20 pkt
 5. Warsztaty Kardiologii Inwazyjnej w Krakowie (NFIC) - 30 pkt
 6. Międzynarodowe Warsztaty Kardiologii Inwazyjnej (EuroPCR, TCT) - 20 pkt
 7. Aktualności w Kardiologii Interwencyjnej (Białowieża) - 10 pkt
 8. Jesienne Spotkanie Kardiologów (Poznań) - 10 pkt
 9. Transcatheter Heart Team Poland: THT Poland (Warszawa, Katowice) - 10 pkt
 10. Peripheral Interventions in Krakow (PINC) (Kraków) - 10 pkt
 11. Obrazowanie i interwencje w strukturalnych chorobach serca i naczyń (ISIIC) (Katowice) - 10 pkt
 12. Inne szkolenia krajowe, które uzyskają akredytację AISN PTK

2. Lekarze w trakcie specjalizacji

Osoby, które uzyskały certyfikat samodzielnego operatora przed 31.12.2012 roku i są w trakcie specjalizacji z kardiologii lub chorób wewnętrznych, mogą otrzymać nowy certyfikat z terminem ważności do 31.12.2014 r.
Po tym terminie nie będzie możliwe otrzymanie nowego certyfikatu bez specjalizacji.

kategoria: Powiązane pliki [2]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
docx Certyfikat AISN PTK Operator - wniosek pierwszorazowy 17-07-27 10:21 72.7KB pobierz plik: Certyfikat AISN PTK Operator - wniosek pierwszorazowy
docx Certyfikat AISN PTK Operator - wniosek przedłużający 17-07-27 10:21 74.31KB pobierz plik: Certyfikat AISN PTK Operator - wniosek przedłużający