do góry
Strona główna Akredytacje Certyfikat operatora AISN PTK

Certyfikat samodzielnego operatora kardiologii inwazyjnej

 1. Tytuł samodzielnego operatora kardiologii inwazyjnej uzyskać może lekarz specjalista kardiolog będący członkiem Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
 2. Podstawowe szkolenie prowadzone powinno być pod kontrolą kierownika szkolącej pracowni, która uzyskała co najmniej klasę B wg standardów akredytacyjnych AISN PTK.
 3. Czas szkolenia wynosi łącznie co najmniej 12 miesięcy.
 4. Wymagane jest zgromadzenie w ciągu szkolenia minimum 50 pkt za uczestnictwo w kongresach kardiologii inwazyjnej oraz kongresach rekomendowanych przez AISN PTK1)lub uzyskanie certyfikatu kardiologa interwencyjnego EAPCI ESC w danym okresie.
 5. Wymagane jest obligatoryjnie uczestnictwo w szkoleniach poświęconych wykorzystaniu inwazyjnych technik diagnostycznych (IVUS, FFR), organizowanych w ośrodkach referencyjnych (z akredytacją klasy C), (akredytowane przez AISN PTK). Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z podaniem liczby dni wystawia organizator szkolenia.
 6. W trakcie szkolenia lekarz musi wykonać osobiście (pod nadzorem) co najmniej 200 angioplastyk wieńcowych - uzyskuje wtedy tytuł samodzielnego operatora kardiologii inwazyjnej na okres 5 lat i otrzymuje stosowny certyfikat.
 7. Dla przedłużenia certyfikatu na kolejne 5 lat konieczne jest spełnienie obu wskazanych punktów łącznie
  (a i b): 
  1. wykonanie średnio minimum 75 zabiegów terapeutycznych na rok (375 zabiegów terapeutycznych w ciągu pięciu lat),
  2. uzyskanie średnio 30 punktów rocznie za uczestnictwo w kongresach kardiologii inwazyjnej oraz kongresach rekomendowanych przez AISN PTK1)lub uzyskanie certyfikatu kardiologa interwencyjnego EAPCI ESC w danym okresie.
 8. Jeżeli operator wykona samodzielnie ponad 500 wieńcowych zabiegów terapeutycznych do przedłużenia certyfikatu na kolejne 5 lata wymagane jest uzyskanie średnio 30 punktów rocznie za uczestnictwo w kongresach kardiologii inwazyjnej oraz kongresach rekomendowanych przez AISN PTK1)lub uzyskanie certyfikatu kardiologa interwencyjnego EAPCI ESC w danym okresie.
 9. Wykonanie zabiegów musi być potwierdzone w książce zabiegowej oraz w bazie Ogólnopolskiego Rejestru Procedur Kardiologii Inwazyjnej (ORPKI). Jeżeli lekarz wykonywał osobiście (pod nadzorem) zabiegi w ośrodkach zagranicznych powinien przedstawić zaświadczenie podpisane przez kierownika danego ośrodka potwierdzające rodzaj i liczbę wykonanych procedur.
 10. Wniosek o przyznanie certyfikatu samodzielnego operatora składany jest w systemie PTKCzłonkowie. Do wniosku muszą być dołączone zaświadczenia stwierdzające spełnienie stosownych wymogów: wniosek o nadanie statusu samodzielnego operatora podpisany przez kierownika pracowni macierzystej lub dwóch samodzielnych operatorów kardiologii inwazyjnej posiadających certyfikat samodzielnego operatora AISN PTK, w tym jednego pełniącego funkcję kierownika pracowni akredytowanej przez PTK, oraz: kopia dyplomu specjalizacji z kardiologii, zaświadczenie o liczbie wykonanych zabiegów, kopie certyfikatów uczestnictwa w kongresach kardiologii inwazyjnej oraz kongresach rekomendowanych przez AISN PTK (lub certyfikat kardiologa interwencyjnego EAPCI ESC za dany okres),zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie zastosowania IVUS i FFR oraz aktualne zaświadczenie o członkostwie w PTK i AISN PTK, potwierdzenie dokonania opłaty.
 11. Certyfikat samodzielnego operatora jest sygnowany przez Prezesa PTK i Przewodniczącego AISN PTK.
 12. Opłata za wydanie certyfikatu wynosi 500 PLN brutto (100 PLN rocznie).

1)Punktacja za uczestnictwo w kongresach kardiologii inwazyjnej oraz kongresach rekomendowanych przez AISN PTK:

 • Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) - 20 pkt
 • Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego - 20 pkt
 • Warsztaty Kardiologii Inwazyjnej w Warszawie (WCCI) - 30 pkt
 • Warsztaty Kardiologii Inwazyjnej w Zabrzu - 20 pkt
 • Warsztaty Kardiologii Inwazyjnej w Krakowie (NFIC) - 30 pkt
 • Międzynarodowe Warsztaty Kardiologii Inwazyjnej (EuroPCR, TCT) - 20 pkt
 • Aktualności w Kardiologii Interwencyjnej (Białowieża) - 10 pkt
 • Jesienne Spotkanie Kardiologów (Poznań) - 10 pkt
 • Transcatheter Heart Team Poland: THT Poland (Warszawa, Katowice) - 10 pkt
 • Peripheral Interventions in Krakow (PINC) (Kraków) - 10 pkt
 • Obrazowanie i interwencje w strukturalnych chorobach serca i naczyń (ISIIC) (Katowice) - 10 pkt
 • Inne szkolenia krajowe, które uzyskają akredytację AISN PTK
kategoria: Powiązane pliki [3]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
docx Certyfikat AISN PTK Operator - wniosek pierwszorazowy 20-03-19 21:10 71.56KB pobierz plik: Certyfikat AISN PTK Operator - wniosek pierwszorazowy
docx Certyfikat AISN PTK Operator - wniosek przedłużający 20-03-19 21:10 73.11KB pobierz plik: Certyfikat AISN PTK Operator - wniosek przedłużający
docx Certyfikat AISN PTK Operator Kierownik - wniosek przedłużający.docx 20-01-14 21:45 73.51KB pobierz plik: Certyfikat AISN PTK Operator Kierownik - wniosek przedłużający.docx