do góry
Strona główna Akredytacje Certyfikat diagnosty AISN PTK

Certyfikat samodzielnego diagnosty AISN PTK

 1. Uprawnienia samodzielnego diagnosty uzyskać może lekarz specjalista kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych lub w trakcie 
 2. specjalizacji z kardiologii lub chorób wewnętrznych, będący członkiem Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Certyfikat ten nie jest wymagany dla osób posiadających certyfikat samodzielnego operatora kardiologii inwazyjnej.
 3. Podstawowe szkolenie prowadzone powinno być pod kontrolą kierownika szkolącej pracowni, która uzyskała co najmniej klasę B wg standardów akredytacyjnych AISN PTK.
 4. Czas szkolenia wynosi łącznie co najmniej 12 miesięcy.
 5. W trakcie szkolenia lekarz musi wykonać osobiście (pod nadzorem) co najmniej 300 koronarografii.
 6. Od dnia 1 stycznia 2013 r. wykonanie zabiegów musi być potwierdzone w książce zabiegowej oraz w bazie danych AISN PTK. Jeżeli lekarz wykonywał osobiście (pod nadzorem) zabiegi w ośrodkach zagranicznych powinien przedstawić zaświadczenie podpisane przez kierownika danego ośrodka potwierdzające rodzaj i liczbę wykonanych procedur.   UWAGA: Przy składaniu wniosku o certyfikat należy przedłożyć wygenerowane ze swojego konta w ORPKI zestawienie listy wykonanych procedur podpisane przez Kierownika Pracowni.
 7. W ciągu szkolenia (minimum 12 miesięcy) wymagane jest zgromadzenie co najmniej 50 pkt za uczestnictwo w kongresach kardiologii inwazyjnej oraz kongresach PTK i ESC rekomendowanych przez Asocjację Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK 1).
 8. Certyfikat samodzielnego diagnosty jest wydawany na okres 3 lat.
 9. W celu uzyskania kolejnego certyfikatu niezbędne jest wykonanie średnio 100 koronarografii rocznie oraz uzyskanie średnio 50 punktów rocznie za uczestnictwo w kongresach kardiologii inwazyjnej oraz kongresach PTK i ESC rekomendowanych przez Asocjację Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK 1).
 10. Wniosek o nadanie statusu samodzielnego diagnosty składa kierownik pracowni macierzystej. Do wniosku musi być dołączone zaświadczenia stwierdzające spełnienie stosownych wymogów (w tym: zaświadczenie o liczbie wykonanych zabiegów, kopie certyfikatów uczestnictwa w kongresach kardiologii inwazyjnej oraz kongresach PTK i ESC rekomendowanych przez Asocjację Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK) oraz aktualne zaświadczenie o członkostwie w PTK i AISN PTK. Podania powinny wpływać na aktualny adres Biura Zarządu AISN PTK.
 11. Certyfikat samodzielnego diagnosty według nowego wzoru jest sygnowany przez Prezesa PTK i Przewodniczącego AISN PTK a jego wydanie jest bezpłatne.
 12. Dotychczasowe certyfikaty i zaświadczenia tracą ważność z dniem 30.06.2013r.
kategoria: Powiązane pliki [2]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
docx Certyfikat AISN PTK Diagnosta - wniosek pierwszorazowy 17-07-27 10:23 73.69KB pobierz plik: Certyfikat AISN PTK Diagnosta - wniosek pierwszorazowy
docx Certyfikat AISN PTK Diagnosta - wniosek przedłużający 17-07-27 10:23 72.46KB pobierz plik: Certyfikat AISN PTK Diagnosta - wniosek przedłużający