do góry
Strona główna Akredytacje Certyfikat Operatora TAVI

Certyfikat Operatora TAVI

Wymogi dla uzyskania Certyfikatu Samodzielnego Operatora TAVI AISN PTK

 1. Dla uzyskania certyfikatu samodzielnego operatora TAVI AISN PTK kardiolog inwazyjny powinien spełniać następujące wymogi:

  1. posiadać dyplom specjalisty kardiologa
  2. posiadać aktualny certyfikat samodzielnego operatora kardiologii inwazyjnej AISN PTK
  3. wykonać jako pierwszy lub drugi operator:
   1. przynajmniej 10 zabiegów TAVI pod nadzorem samodzielnego operatora/proktora,
   2. następnie przynajmniej 20 zabiegów TAVI samodzielnie.
   3. w kolejnych latach kalendarzowych wykonać co najmniej 10 implantacji zastawki aortalnej rocznie
   4. lekarzom, którzy wykonali między 20-49 zabiegów TAVI certyfikat wydawany jest na 5 lat; po wykonaniu sumy 50 zabiegów TAVI certyfikat samodzielnego operatora TAVI AISN PTK zostaje przyznany na stałe.
  4. przejść formalne szkolenie z obsługi używanych systemów TAVI wraz z wizytą w doświadczonym ośrodku TAVI. Szkolenie powinno obejmować przynajmniej wykłady dydaktyczne, a następnie uczestnictwo w przynajmniej 2 zabiegach TAVI w ośrodku referencyjnym.

  Ze względu na kompleksowość zabiegu TAVI oraz konieczność leczenia powikłań tej procedury, zalecamy udział kardiologów inwazyjnych w szkoleniach oraz nabywanie praktycznego doświadczenia w:

  1. inwazyjnym leczeniu chorób strukturalnych serca,
  2. inwazyjnej diagnostyce i leczeniu chorób tętnic obwodowych,
  3. uzyskaniu dostępu do tętnic obwodowych i ich zamykania,
  4. umiejętność zakładania i prowadzenia chorych na ECMO.

  Wniosek o przyznanie certyfikatu samodzielnego operatora TAVI składany jest w systemie PTKCzłonkowie. Do wniosku muszą być dołączone zaświadczenia stwierdzające spełnienie stosownych wymogów: 

  1. Wykaz wykonanych procedur TAVI poświadczonego przez kierownika pracowni kardiologii inwazyjnej. Prosimy załączyć oddzielny wykaz dla każdej pracowni, w której operator wykonywał TAVI.
  2. Zaświadczenia o ukończeniu szkoleń dla poszczególnych systemów TAVI.
  3. Aktualne zaświadczenie o członkostwie w AISN PTK.
  4. Potwierdzenie dokonania opłaty.

  Certyfikat samodzielnego operatora jest sygnowany przez Prezesa PTK i Przewodniczącego AISN PTK.
  Opłata za wydanie certyfikatu wynosi 500 PLN brutto (100 PLN rocznie).

kategoria: Powiązane pliki [2]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
docx Wniosek o certyfikat Operatora TAVI AISN PTK 20-03-19 21:12 75.74KB pobierz plik: Wniosek o certyfikat Operatora TAVI AISN PTK
docx TAVI wykaz procedur 19-08-04 21:19 54.4KB pobierz plik: TAVI wykaz procedur