do góry
Strona główna AISN Historia AISN Skład poprzednich Zarządów AISN PTK

Skład poprzednich Zarządów AISN PTK

 

2013 - 2015

Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Andrzej Ochała
Przewodniczący elekt: Dr hab. n. med. Jacek Legutko
Przewodniczący ustępujący: Prof. dr hab. n. med. Dariusz Dudek
Sekretarz: Dr n. med. Radosław Parma

Członkowie Zarządu:

 • Dr hab. n. med. Stanisław Bartuś
 • Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Chmielak (Skarbnik)
 • Prof. dr hab. n. med. Sławomir Dobrzycki
 • Dr n. med. Marek Grygier
 • Prof. dr hab. n. med. Tomasz Moszura
 • Dr n. med. Tomasz Pawłowski

 

2011 - 2013

Przewodniczący: Prof. UJ dr hab. med. Dariusz Dudek
Przewodniczący elekt: Prof. dr hab. med. Andrzej Ochała
Przewodniczący ustępujący: Dr hab. med. Maciej Lesiak
Sekretarz: Dr med. Jacek Legutko

Członkowie Zarządu:

 • Dr med. Aleksander Araszkiewicz
 • Dr med. Tomasz Deptuch (Skarbnik)
 • Prof. nadzw. IK. Maciej Karcz 
 • Dr med. Zbigniew Peruga
 • Dr hab. med. Małgorzata Szkutnik
 • Dr hab. med. Wojciech Wojakowski

 

2007 - 2011

Przewodniczący: Dr hab. med. Maciej Lesiak
Przewodniczący elekt: Dr hab. med. Dariusz Dudek
Przewodniczący ustępujący: Prof. dr hab. med. Adam Witkowski
Sekretarz: Dr med. Aleksander Araszkiewicz

Członkowie Zarządu: 

 • Dr med. Dariusz Ciećwierz
 • Dr med. Tomasz Deptuch (Skarbnik)
 • Dr med. Jacek Legutko
 • Dr med. Paweł Maciejewski
 • Dr med. Andrzej Ochała
 • Dr hab. med. Małgorzata Szkutnik
 • Dr hab. med. Wojciech Wojakowski

 

2004 - 2007

Przewodniczący: Dr hab. med. Adam Witkowski
Z-ca Przewodniczącego: Dr hab. med. Krzysztof Żmudka
Przewodniczący ustępujący: Dr hab. med. Robert Gil
Sekretarz: Dr hab. med. Jacek Białkowski

Członkowie Zarządu:

 • Dr med. Dariusz Ciećwierz
 • Dr med. Dariusz Dudek (Doradca ds. naukowych)
 • Dr med. Maciej Kośmider (Skarbnik)
 • Dr med. Maciej Lesiak
 • Dr med. Andrzej Ochała

 

2000 - 2004   

Przewodniczący: Dr hab. med. Robert J. Gil

 Członkowie Zarządu:

 • Paweł Buszman
 • Grażyna Brzezińska-Rajszys
 • Marek Dąbrowski
 • Maciej Lesiak
 • Adam Witkowski 

 

1997 - 2000   

Przewodniczący: Dr hab. med. Robert J. Gil

Członkowie Zarządu:

 • Paweł Buszman
 • Grażyna Brzezińska-Rajszys
 • Marek Dąbrowski
 • Jacek Kubica 

 

1993 - 1997   

Przewodniczący: Prof. dr hab. med. Witold Rużyłło

Członkowie Zarządu:

 • Paweł Buszman
 • Grażyna Brzezińska-Rajszys
 • Janusz Drzewiecki
 • Marek Dąbrowski